Sponsored

Chapter 43

(MOY'OMUHLE) 


(I couldn't believe that I was standing in front of Muz'okhulile and Nkos'inami's graves. Never in my life had I ever imagined that I'll be standing here one day.) 


Moy'omuhle : Ah Magaye ngingabhala incwadi ngempilo yami nawe. We had our moments. I laughed I loved and I cried. Impilo yobugebengu ayibuyiseli. Empilweni uvuna okutshalile (I sighed) Uma uphila ngesikhali ufa ngaso futhi but what about Mehluko? He was so innocent. He had his life under control.He had dreams but wena Muzi took it away from him. For what? For a woman that you didn't have even after killing Mehluko? I don't know if I'll ever forgive you for what you did. Nkos'inami you chose money over Mehluko. Wasibuka nje sizishaya phansi ngamakhanda knowing exactly that you were the reason Mehluko died. Yazi Nkos'inami ngifisa ukugumba lelithuna ngiphinde ngikubulale futhi for everything you did to me and my son 


(Someone was standing behind me. It was my son. He placed his hand on my shoulder) 


Celwenkosini : It's all over now mother 


Moy'omuhle : That's what your father told me 


Celwenkosini : My father? 


Moy'omuhle : Mehluko. He came to visit me in my dreams on my wedding day 


Celwenkosini : How was he? 


(I smiled and wiped my tears) 


Moy'omuhle : Clean and happy 


Celwenkosini : How I wish I can see him too (Sigh) Clean 


Moy'omuhle : All in good time boy boy 


Celwenkosini : Whoever killed Muzi and Nkos'inami did us all a favor. 


Moy'omuhle : Celwenkosini…. 


Celwenkosini : Ngiyaxolisa kodwa….


Moy'omuhle : Was it you? 


Celwenkosini : No 


Moy'omuhle : No Kgosi uyaphika. Then who did it? Luyanda? Mntungwa? 


Celwenkosini : Usuke wacabanga ukuthi mhlampe u Mabutho? 


Moy'omuhle : Mabutho? 


Celwenkosini : He has a gun. He was angry. Ubazi ukuthi Muzi and Nkos'inami killed his girlfriend 


Moy'omuhle : Mabutho killed his father? 


Celwenkosini : Anginaso isiqiniseko salokho but he was a mess ngosuku lomshado wakho and he kept saying angiyazi into abhekene nayo. 


Moy'omuhle : Umawezingane zakhe umithi futhi 


Celwenkosini : U Mabutho umumithisile futhi? 


Moy'omuhle : No. Somebody else did. Ngitshelwe u Lindeka but she said u Mabutho akanendaba naleyonto…. Mabutho killed his father Celwenkosini. He killed Nkos'inami and Muzi 


Celwenkosini : Moy'omuhle we don't know that. 


(Silence) 


Celwenkosini : I need to go back to work. I was thinking about umuzi ka baba since you will be moving to the Mathada's. I think Sqalo and his mother should stay there 


Moy'omuhle : What? 


Celwenkosini : Sis Zoleka is struggling mother. Ungayibona indlu ahlala kuyona no Sqalokuhle 


Moy'omuhle : I don't care. I'm sure Nkos'inami left them something. They are going to be fine….Celwenkosini unengane esendleleni. Usuwubaba manje mfan'wam and that house belongs to your children 


Celwenkosini : Mother…. 


Moy'omuhle : Ufuna ingane yakho ikhule njengawe? Without a father? 


Celwenkosini : I am going to be there for my baby. Mother ngithanda u Lerato okudlula u Karabo but if I choose Lerato that will break Karabo and if I choose Karabo ngeke ngibe namandla okubona u Lerato nenye indoda. Imina engathatha ubuntombi bakhe. Uwumama wengane yami 


Moy'omuhle : Ucele uKarabo ukuthi ekushade 


Celwenkosini : I thought I loved her Moy'omuhle but after I saw Lerato I….. 


Moy'omuhle : Kuzokwenzekani uma ubona omunye futhi omuthanda ngaphezulu ka Lerato? 


Celwenkosini : That is impossible 


Moy'omuhle : Awuseyona ingane Celwe angisakwazi ukulwa izimpi zakho. Fix this Mabaso 


Celwenkosini : I've made my decision. I don't need any of them 


(I shook my head) 


Moy'omuhle : My husband is waiting for me 


(I walked away leaving him behind) 


(CELWENKOSINI) 


Celwenkosini : Grey Grey Grey. I knew this day would come. La uzolala khona uthwale umhlaba ngesifuba 


(I stepped on top of his grave) 


Celwenkosini : Mase mina ke nginyathela phezu kwakho. You killed my father! Awuyazi intukuthelo enginayo. I wanted to kill you myself but I'm grateful ukuthi before you died laphuma lonke igazi lika baba emzimbeni wakho. Wena Nkos'inami I will never forgive you.You had no idea how much I wanted to visit my father's grave but ukuthi ngiye e Port Shepstone? ngingafa nokufa. Moy'omuhle has no idea ukuthi nosathane abanjani nina. Nife njengezinja eniyizona vele 


(I jumped off his grave and looked at their graves one more time. They were really dead) 


I saw how you looked at her. You never looked at me like you looked at her. Celwenkosini there is a huge difference between fighting for someone who loves you and fighting for someone to love you. Our relationship ended the moment she walked in and I knew that I don't stand a chance with you. I'm letting you go. Choose her Celwe. Choose Mme wa ngwana gao. You both have my blessings 


(I turned around and Karabo was there. She took off her ring and placed it on my hand) 


Karabo : The truth is I don't deserve this ring

Sponsored
Lerato does. 


Celwenkosini : Karabo don't say that 


Karabo : Celwenkosini as much as I hated Lerato but deep down I knew that she was the right woman for you. You've scored gold with her Celwenkosini. She is nothing like me. I tried to kill your mother for heaven's sake. Who does that? 


Celwenkosini : You were angry 


(She laughed and shook her head) 


Karabo : No. I was selfish


(I looked at the ring) 


Karabo : She really loves you. More than I ever did. My aim was just to prove to her that I could be better than her. I was never ready for marriage and that was going to break us in the long run. I love you yes but for all the wrong reasons 


Celwenkosini : Karabo I thought…. 


Karabo : I'm sorry for keeping her away from you. I've always wanted to make her life difficult but not any more. Lerato is my twin and she would die for me. I promise me to be the best rakgadi to our baby


(We laughed) 


Karabo : It's all over now Celwe. Go to Lerato and remind her why she fell in love you in the first place 


Celwenkosini : I don't want to hurt you 


Karabo : If I don't see you together I'll be hurt. Go before she leaves the country. Come let's go. 


Celwenkosini : Are you sure about this? 


Karabo : More than ever. 
Open

Login to comment To share your opinion